Vingugaas

Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on lõhnatu, maitsetu ja värvitu gaas, mis tekib mittetäieliku põlemise käigus. Vingugaas on inimestele ja loomadele mürgine.

Vingugaas jõuab organismi sissehingamise teel, blokeerib veres hapniku juurdevoolu ning organismi tegevus saab häiritud. Kõige tundlikum on hapnikuvaeguse suhtes aju, samuti närvisüsteem ja südamelihas. Just seetõttu ei taju vingugaasi­mürgistuse saanu olukorra tõsidust. Ta on segaduses ega oska ennast päästa, kuigi tunneb, et temaga on midagi korrast ära. Ärkvel olles ei pruugi inimene sümptomeid vingugaasiga seostada ning une pealt neid üldse mitte tajuda.

Vingugaasi allikad

Vingugaas tekib juhul kui põlemiseks ei piisa hapnikku. Sellise olukorra põhjustab puudulik ventilatsioon või umbes korsten, mistõttu suitsugaasid ei välju korstna kaudu, vaid kogunevad ruumi, vähendades omakorda põlemiseks vajaliku hapniku hulka. Gaasiseadme suitsugaasid on lõhnatud ja värvitud, mistõttu ei ole inimesel võimalik tajuda, kui gaasiseadmest suitsugaasid ja vingugaas tuppa levivad. Ka tavaline toidukõrbemine võib tekitada vingugaasi ja põhjustada mürgistuse. Igapäevaelus on sagedaseim vingugaasi tekitaja ikkagi liiga vara suletud ahjusiiber.

Iga korsten ja ventilatsiooni­süsteem vajab regulaarset kontrolli ja hooldust. Oluline on jälgida, et seadme lõõrid ei oleks ummistunud

Suitsulõõre tuleb puhastada igal aastal. Korterelamu ja gaasiseadme korstnat tohib puhastada ainult kutsetunnistust omav korstnapühkija!

Kamin
Kamin

Vingugaasi­andur

Kuna vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, ei ole suitsuandur võimeline seda tuvastama. Tasub teada, et suitsuandur läheb häiresse nähtava suitsu peale. Tegemist on kahe täiesti erineva seadmega, mille tööpõhimõtted on erinevad. Vingugaasiandur on ainus seade, mis tuvastab vingugaasi. Vingugaasi­andur annab häiresignaaliga märku, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele. Vingugaasi andur ei tuvasta maagaasi leket.

Paigalda vingugaasi­andur, kui sinu kodus on:
 • Gaasiseadmed – gaasikatel või gaasiveesoojendi
 • Tahkeküttega pliit/ahi/kamin/katel

Lisaks paigalda vingugaasiandur ka mitteeluhoonetesse, kui seal on tahkeküttega pliit/ahi/kamin/katel.

Vingugaasi­anduri paigaldamine ei ole kohustuslik, kui sinu kodus on kasutusel ainsa gaasiseadmena gaasipliit ning puudub tahkekütust kasutav küttekolle.

Kuidas paigaldada?
Millistel juhtudel on vajalik paigaldada vingugaasi­andur?

2018. aastast on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade. Eelkõige on selliseks seadmeks gaasil töötav veesoojendi ja katel.

Alates 1. jaanuarist 2022 on vingugaasiandur kohustuslik ka siis, kui hoones (nii kodud, kui ka muud hooned) on tahkekütteseadmed, mis võivad ohtlikku vingugaasi tekitada – puuküttel ahi, kamin, pliit, katel vms.

Alates 1. märtsist 2021 on kõikides gaasikütteseadmega või gaasiveesoojendiga hoonetes vingugaasiandur kohustuslik. Vingugaasiandur hoones on kohustuslik ka siis, kui eluruumis paikneva gaasiseadme korral on tehniliste abinõudega välditud vingugaasi teke ja eluruumi sattumine.

Vingugaasi­anduri soetamine

Enne kui vingugaasi­andurit ostma hakkad, mõtle läbi, millisesse ruumi sa soovid selle panna. Näiteks vannituppa paigaldatav andur peab olema niiskete ruumide jaoks sobiv. Infot anduri niiskuskindluse kohta leiad selle kasutusjuhendist.

Valida saab ka ekraaniga ja ekraanita andurite vahel, samuti on olemas erinevate toitesüsteemidega andureid (patarei vs aku).

Tea, et anduriga peab olema kaasas eestikeelne kasutusjuhend, kus on kirjas nõuded paigaldusele.

Andurid annavad reeglina alarmi, kui vingugaasi kontsentratsioon ruumis on olnud üle 30 ppm-i kaks tundi, või kui vingugaasi kontsentratsioon on 300 ppm või enam. Alarm lõpeb, kui vingugaasi kontsentratsioon langeb alla 50 ppm-i. Näidikuga andur annab alarmi samadel tingimustel.

Vingugaasianduri soetamine

Jälgi, et andurile oleks
märgitud järgmine info:

 • CE-märgis – see märgistus on tootja või importija antud garantii, et
  toode vastab kõikidele olulistele töötervishoiu- ja
  tööohutusnõuetele
 • tootja andmed
 • avastatava gaasi tüüp koos seadme nimetuse ja mudeliga
 • standardi number, aparaadi tüüp (A või B)
 • seerianumber (või tootmiskuu või -päev)
 • nimipinge/sagedus/võimsus (kui võrgutoide)
 • patareide tüüp (kui patareitoide)
 • seadme soovituslik maksimaalne eluiga
 • hoiatus „Enne paigaldamist ja kasutamist tutvu hoolikalt kasutusjuhistega“

Vingugaasi­anduri paigaldamine

Vingugaasi­andurid on erinevad, mistõttu tuleb anduri paigaldamisel lähtuda alati konkreetse anduri kasutusjuhendist, mis peab anduriga kaasas olema.

Vingugaasi­andurile sobivaim koht sõltub mitmest asjaolust: küttekoldest, ruumide planeeringust, ventilatsioonisüsteemist, inimeste paiknemisest ruumides jne.

Andur paigaldatakse vastavalt tootja juhistele. Andur ei tohiks asuda ventilatsioonisüsteemide ja õhulõõride lähedal, sest seal võib vingugaasi tase olla madalam kui mujal ruumides.

Mitmekorruselise elamu puhul on soovitatav vingugaasi­andur paigaldada igale korrusele, võimalusel ka igasse magamistuppa.

Paigalda vastavalt tootja juhistele

VINGUGAASI­ANDURIT EI PAIGALDATA

 • kraanikausi või pliidi kohale
 • kohta, kus õhuvool anduri juurde võib olla takistatud kardinate või mööbli tõttu
 • kohta, kus temperatuur langeb alla 10°C või tõuseb üle 40°C
 • kohta, kus andur võib kergesti lööke saada või muul viisil kahjustada
 • kohta, kuhu võib koguneda mustus või tolm, mis võivad häirida seadme andurit
 • hoonest välja
 • kappi

Maja joonis

SOOVITAV ON ANDUR PAIGALDADA:

 • ruumi, kus asub vingugaasi­allikas
 • magamistuppa
 • igale korrusele
 • lastetuppa
 • kööki
 • garaaži

Paigalda 0,5 - 1,5m kõrgusele

Üks vinguandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, sest seade näitab vaid anduri juures leviva vingugaasi taset. Vingugaasi­andur ei tuvasta maagaasileket ega suitsu!

Kuidas vingugaasi­andurit hooldada?

 • Vingugaasi­anduri töökorras olekut tuleb kord kuus kontrollida vajutades testnuppu. Piiksuv signaal kinnitab seadme töökorras olekut.
 • Vingugaasi­andurit tuleb regulaarselt tolmust puhastada. Selleks võib kasutada lappi.
 • Vahetatava toiteallikaga vingugaasiandur annab patarei tühjenemisest märku katkendliku regulaarse helisignaaliga või infoga näidikul. See tähendab, et patarei tuleb esimesel võimalusel vahetada.

Mida teha, kui vingugaasi­andur hakkab tööle?

 1. Ava kiiresti aknad ja uksed ning tuuluta ruum korralikult.
 2. Toimeta võimalikud kannatanud värske õhu kätte. Kui kellelgi esineb vingugaasi mürgistuse sümptomeid: peavalu, pearinglus, iiveldus ja/või oksendamine, kutsu kiirabi.
 3. Lülita välja kõik kütust põletavad seadmed või ava siiber.
 4. Kutsu kohale kvalifitseeritud tehnik, kes aitab probleemi lahendada.

Vingugaasi­andur lõpetab alarmi, kui vingugaasi kontsentratsioon on langenud.

Vingugaasi­mürgistus

Mürgistuse sümptomid olenevad sissehingatava vingugaasi kogusest. Mürgistuse kergele astmele on iseloomulik peavalu, peapööritus, kohin kõrvades, õhupuuduse tunne, iiveldus, üldine nõrkus ja apaatsus. Mürgistuse süvenemisel tekib motoorsete keskuste halvatus, kusjuures teadvus säilib, st inimene saab aru tekkinud ohu suurusest, tahab ohtlikust keskkonnast väljuda, kuid ei suuda. Järgneb teadvusekadu. Kui abi saabub kiiresti, siis mürgistusnähud mööduvad ja inimene terveneb täielikult. Kui aga mürgi toime kestab edasi, langeb inimene koomasse, s.o sügavasse teadvusetusse, mis on eluohtlik.

Vingugaasimürgistus
Vingugaasi kontsentratsioon ja sellega kaasnevad sümptomid
CO (ppm)
Toime ja sümptomite ilmnemine sõltuvalt ajast
20 ppm
Madal vingugaasi kontsentratsioon, milles viibimine ei pruugi ka 8 tunni jooksul tekitada mürgistussümptomeid. Siiski tasub kütteseadmed üle kontrollida ning olukorda jälgida.
50 ppm
Nõrkus, füüsilisel koormusel tekib õhupuudus.
100 ppm
Inimese jaoks ohutu kuni 15 minutit. Pikema aja jooksul tekib pulseeriv peavalu meelekohas, uimasus ja füüsilisel koormusel õhupuudus.
200 ppm
2-3 tunni jooksul tekib pulseeriv peavalu, uimasus, väsimus, ärritunud olek, iiveldus.
300 ppm
1 kuni 2 tunni jooksul tekib oksendamine, uimasus, tahhükardia, peavalu, minestustunne, ärritunud olek ja nägemishäired.
400 ppm
Eluohtlik alates kolmest tunnist. Tugev peavalu, ärritunud olek.
600 ppm
Eluohtlik alates kahest tunnist. Oksendamine, tugev peavalu, minestustunne, nägemishäired.
800 ppm
Tugev peavalu, oksendamine, ärritunud olek 45 minuti jooksul. Eluohtlik alates ühest tunnist.
1000 ppm
Meeltesegadus, rahutus, krambid, teadvusekaotus, vereringe ja hapnikuvaegus 20 minuti jooksul. Surm 1 tunni jooksul.
Vingugaasi kontsentratsiooni määratakse ppm-ides, ehk miljondik osades. 1 ppm = 0,001‰ = 0,0001%.
NB! Kõige tundlikumad on vingumürgituse suhtes lapsed, hingamiselundite ja vereringehaigusi põdevad inimesed ning eakad. Isegi väike kogus vingugaasi võib osutuda ülimalt ohtlikuks lootele.

Lühike meelespea

 • Paigalda vingugaasi­andur, see annab märku ohtlikust olukorrast.
 • Lase oma kütte- ja gaasiseadmeid regulaarselt pädeval isikul hooldada!
 • Kütteseadme korstnat ja suitsulõõri tuleb puhastada üks kord aastas. Korterelamu ja gaasiseadme suitsulõõre tohib puhastada ainult kutsetunnistust omav korstnapühkija.
 • Ära ehita küttesüsteeme, korstnaid ja ventilatsiooni asjatundmatult ümber. Konsulteeri pädeva isikuga või lase need tööd teha spetsialistil
 • Eripädevuse olemasolu saab ettevõtte nime järgi kontrollida majandustegevuse registrist (https://mtr.mkm.ee/).
 • Korstnapühkija pädevust saab kontrollida kutseregistrist või valida veebilehelt https://www.korsten.ee/ oma piirkonna järgi sobiv korstnapühkija.
Lühike meelespea
Test

Kas sa näed
siin midagi?

 • Jah
 • Ei

Aga kas sa
kuuled midagi?

 • Jah
 • Ei

Või kas sa tunned
hoopiski lõhna?

 • Jah
 • Ei

VAHET POLE, KUIDAS VASTAD.
KAOTAD IKKA!

VÕIDUKS VAJAD VINGUGAASIANDURIT.

Vingugaas on lõhnatu, värvitu,
hääletu ja eluohtlik.

Inimene teda tuvastada ei suuda.

Nähtamatu vaenlane – Vingugaas

Sul on sõpru,
kes arvavad, et nad teavad kõigest kõike?

Facebook
Jaga seda testi
ning pane nende vingugaasi­teadmised proovile!
Ülesse tagasi